tel. 500 31 51 61

Bezpieczny Kredyt 2.0 … start już dziś 1 lipca 2023 roku.

Bezpieczny Kredyt 2.0 … start już dziś 1 lipca 2023 roku.

Bezpieczny kredyt 2% to kredyt mieszkaniowy z dopłatami do rat z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie.
Na co możesz przeznaczyć kredyt?
. Zakup mieszkania albo domu, zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego, z ewentualnym wykończeniem
. Budowę i wykończenie domu, zakup działki budowalnej pod budowę domu lub zakup działki wraz z budową domu
. Nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym:
a) stanowiących wkład budowlany,
b) z wykończeniem tego lokalu albo tego domu
Sprawdź najważniejsze informacje:
. Przez 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo odsetkowych Twoje raty będą pomniejszone o dopłaty
z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego,
. Maksymalnie 500 tys. zł dla singla albo 600 tys. zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem
. Stałe oprocentowanie – podczas korzystania z dopłat masz stałą stopę procentową, którą ustala się na 5 lat
. Po upływie okresu dopłat na wysokość raty będzie miało wpływ kilka czynników m.in. aktualny poziom stóp procentowych
. Dopłata do rat jest wyznaczana w oparciu o wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej (ustalanej przez BGK) pomniejszonej o 2 punkty
procentowe; pamiętaj, że Bezpieczny kredyt 2% nie oznacza, że oprocentowanie Twojego kredytu musi wynosić 2%
Kto może otrzymać kredyt?
Singiel, małżeństwo albo para, która wychowuje co najmniej jedno dziecko. Dodatkowo:
. W dniu złożenia wniosku masz mniej niż 45 lat – ten warunek musi spełniać przynajmniej 1 osoba składająca wniosek
. Do dnia udzielenia kredytu żadne z Was:
o nie ma na własność mieszkania ani domu jednorodzinnego (o wyjątki spytaj doradcę)
o nie ma spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego
. Nie masz innej umowy kredytu hipotecznego ani nie byłeś stroną innego kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup mieszkania
lub domu, zawartej w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o Bezpieczny kredyt 2%
Wkład własny – co warto wiedzieć?
. Maksymalna wysokość wkładu własnego – 200 tys. zł
. Jeżeli nie masz wkładu własnego, możesz skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Maksymalna kwota gwarancji to 100 tys.
zł. Jeżeli masz wkład własny, suma kwot wkładu i ewentualnej gwarancji nie może przekroczyć 200 tys. zł i nie może stanowić więcej niż 20%
wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt. Kredytobiorcom Bezpiecznego Kredytu 2% nie przysługują spłaty rodzinne
. Jeżeli masz rozpoczętą budowę przed 1 lipca 2023 r., a wartość działki (wkład własny) i wysokość kredytu nie przekracza 1 mln złotych, to do
31 grudnia 2025 r. możesz uzyskać kredyt w wysokości do 100 albo 150 tys. zł na dokończenie budowy
Wyliczenie dopłaty:
Dopłata jest wyliczana zgodnie ze wzorem wynikającym z ustawy, a jej wysokość zależy od wskaźnika dopłat publikowanego na stronie BGK.
Podstawą wyznaczania wskaźnika dopłat jest średnia ważona stałego oprocentowania kredytów raportowanego przez banki. Wyjątkowo
pierwsza publikowana wartość wskaźnika będzie wyliczona w oparciu o wartość WIRON.
Co jeszcze warto wiedzieć?
. Minimalny okres spłaty to 15 lat
. Maksymalnie dwóch kredytobiorców
. Maksymalna kwota kredytu na dokończenie budowy rozpoczętej przed 1 lipca 2023 r.:
o 100 tys. zł dla singla
o 150 tys. zł dla małżeństwa, pary/ singla z dzieckiem
o gdy wartość działki i rozpoczętej budowy nie przekracza 200tys. zł, na dokończenie budowy można dostać analogicznie 500 lub 600tys. zł
. Podczas korzystania z dopłat kredyt spłacasz w ratach malejących
. Po zakończeniu dopłat zmienimy raty malejące na równe. Jeśli zechcesz dalej możesz spłacać kredyt w ratach malejących
. Brak limitu ceny za 1m2
. Z Bezpiecznego kredytu 2% będzie można skorzystać do końca 2027 r. (wyjątkiem jest kredyt na dokończenie budowy)
. 1% – opłaty prowizyjnej dla Banku Gospodarstwa Krajowego, jeśli skorzystasz z gwarancji w ramach Bezpiecznego kredytu 2% (od kwoty
kredytu objętej gwarancją)
Sytuacje, w których możesz stracić prawo do dopłat to m.in.:
. Nie wprowadzisz się do domu/mieszkania w ciągu 2 lat od nabycia prawa własności lub zgłoszenia zakończenia budowy
. Wynajmiesz, sprzedasz nieruchomość lub zmienisz sposób jej użytkowania
. Zmienisz sposób oprocentowania ze stałego na zmienne
. Jedyny kredytobiorca, który w dniu podpisania umowy spełnia kryterium 45 lat przestaje być jej stroną
. Ogłosisz upadłość konsumencką
. Zrealizujesz wcześniejszą częściową spłatę kredytu w okresie 3 lat od jego udzielenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy spłata dotyczy jedynie
części objętej gwarancją, gdy łączna wysokość spłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 tys. zł lub gdy łączna wysokość
spłaty i zapłaconej przez Ciebie raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej raty, pomniejszonej o dopłatę.

źródło: materiały PKO Bank Polski.

MojePokoje.pl - biuro nieruchomości Suwałki

Biuro:
Suwałki, ul. Utrata 4c

tel. 500 31 51 61
email: 

Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
RODO | Projekt i realizacja DEOS