tel. 500 31 51 61

Działka na sprzedaż

Działka budowlana 7764m2, Osowa, jezioro Okmin.

Działka budowlana 7764m2, Osowa, jezioro Okmin.
220 000 zł
28 zł m2
7 764 m2
Osowa

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 7764m2 położona w miejscowości Osowa, gm. Suwałki, około 5km od Suwałk, w pobliżu czystego jeziora Okmin. Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczona w planie symbolami 10MN i 4R. Nieruchomość daje możliwość zbudowania domu wolno stojącego lub domu z nieuciążliwą funkcją usługową.
Nowa plaża gminna w odległości około 1km od działki. Pomost, parkingi oraz wiaty do dyspozycji gości odwiedzających jezioro Okmin.
Zapraszam do osobistego zapoznania się z ofertą.

Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania, a sama działka podzielona jest na 2 strefy:

Grunt bezpośrednio przy drodze asfaltowej, w planie oznaczony jest symbolem 10MN, co oznacza:

1. Przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne zabudowa zagrodowa i rekreacji indywidualnej, w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza się prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej,

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określono w §12 oraz:

a) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących, oraz realizację budynków

garażowych i gospodarczych;

b) jeden ciąg zabudowy wzdłuż ulic i dróg publicznych, budynki mieszkalne należy

lokalizować przy drodze, a budynki gospodarcze w głębi działki;

c) linie rozgraniczające tereny mogą odbiegać od określonych na rysunku planu w wielkości

do 5m, bez konieczności zmiany ustaleń planu.

Druga część gruntu oznaczona symbolem 4R opisana jest jako:

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny upraw polowych, użytków zielonych, zieleni

śródpolnej, skarp i stoków, zadrzewień i dojazdów gospodarczych.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

a) utrzymuje się istniejące drogi dojazdowe oraz sieci infrastruktury technicznej;

b) obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń wodnych

oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub

rybackiej;

c) obowiązują ustalenia §23 ust.2 pkt 3-7.

3. Tereny położone są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze

Północnej Suwalszczyzny” – zasady użytkowania terenów określono § 9 ust. 1 niniejszej

uchwały.

4. Część terenów położona jest na obszarze ciągu ekologicznego wyznaczonego w

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki, zasady

zagospodarowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II.

5. Na części terenów znajdują sie stanowiska archeologiczne nr AZP 16-83 nr 7, nr 8 i

nr 9 i zasady użytkowania terenu winny uwzględniać warunki określone w §10 ust. 5-8.

Pozostałe cechy nieruchomości:

– grunt zlokalizowany w pobliżu drogi wojewódzkiej,

– bezpośredni, asfaltowy dojazd do posesji,

– zabudowania jednorodzinne dominują w okolicy,

– prąd przy drodze,

– założona księga wieczysta,

– brak jakichkolwiek obciążeń czy innych wad prawnych.

Zapraszam do obejrzenia i kontaktu w przypadku dodatkowych pytań.

Oferta nr 668.
Miejscowość/Powiat/Gmina: (+10km)
Miejscowość: Osowa
Dzielnica:
Ulica:
Przeznaczenie działki: budowlana
Dojazd: asfaltowy
Media: przy drodze
Powierzchnia całkowita działki w m2: 7 764
Cena: 220 000 zł
Cena za m2: 28 zł
Informacje dodatkowe:
  • Budowlana
  • Usługowa
Osoba do kontaktu: Mariusz Złotnik
Nr licencji: 21 892
Nr telefonu: 500 31 51 61
Email: biuro@mojepokoje.pl
Działka budowlana 7764m2, Osowa, jezioro Okmin. Działka budowlana 7764m2, Osowa, jezioro Okmin. Działka budowlana 7764m2, Osowa, jezioro Okmin. Działka budowlana 7764m2, Osowa, jezioro Okmin. Działka budowlana 7764m2, Osowa, jezioro Okmin. Działka budowlana 7764m2, Osowa, jezioro Okmin.
MojePokoje.pl - biuro nieruchomości Suwałki

Biuro:
Suwałki, ul. Utrata 4c

tel. 500 31 51 61
email: 

Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
RODO | Projekt i realizacja DEOS